Dawne i dzisiejsze dachy


Z sentymentem wspominamy domy i budynki gospodarcze na wsi przykryte pokryciem słomianym. Taki dom z pomalowanymi ścianami i futrynami wyglądał bardzo malowniczo i sielsko. Dziś takie domy, obory, kurniki, spichlerze i stodoły możemy podziwiać głównie w skansenach. Trzeba mieć szczęście, aby taki dom spotkać dziś na polskiej wsi. Wieś się zmienia. Zmieniają się materiały, z których zbudowane są budynki, zmieniają się pokrycia dachowe i w ogóle zmienia się wszystko na wsi polskiej. W niczym już ona nie przypomina dawnej wsi. I bardzo dobrze, bo postęp jest konieczny wszędzie, aby kraj i społeczeństwo mogło się rozwijać. Dawniej przeciekający dach łatwo było naprawić. Wchodził gospodarz na dach ze snopkiem słomy i sam dokonywał naprawy. Dziś naprawa dachu jest bardziej skomplikowana. Bo budynki są pokryte innym materiałem i snopek słomy na naprawę dachu się nie przyda. Dziś znikają też pokrycia eternitowe. Co prawda, są jeszcze budynki pokryte tym niezdrowym materiałem, ale ludzie mają już świadomość ich złego wpływu na zdrowie. I w najbliższych latach na pewno już niewiele zostanie takich eternitowych dachów. Gdyż każdy pragnie być zdrowy i będzie eternit najszybciej eliminował ze swoich budynków.

Polecane: hydroizolacje