Produkcja filmów

Termin „spot telewizyjny” jest najczęściej używany do wyróżnienia krótkich, ukierunkowanych materiałów promocyjnych na nadchodzące filmy lub wydarzenia telewizyjne. Różnią się one od długich reklam, które mogą trwać od 2 do 5 minut i trwają mniej więcej 30 sekund. Termin reklama telewizyjna dotyczy reklam emitowanych w telewizji lub radiu, które zwykle nazywane są spotami. Są również […]