Bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ogólna nazwa zbioru zasad, w których zawiera się wiedza o bezpiecznym oraz higienicznym wykonywaniu pracy. Na straży przestrzegania przepisów BHP stoi w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy, która jest instytucją opiniotwórczą, ma prawo kontrolować przedsiębiorstwa i zakłady pracy, wydawać im zalecenia oraz karać w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Przepisy bhp nie są […]