Bhp


Bezpieczeństwo i higiena pracy to ogólna nazwa zbioru zasad, w których zawiera się wiedza o bezpiecznym oraz higienicznym wykonywaniu pracy. Na straży przestrzegania przepisów BHP stoi w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy, która jest instytucją opiniotwórczą, ma prawo kontrolować przedsiębiorstwa i zakłady pracy, wydawać im zalecenia oraz karać w razie jakichkolwiek nieprawidłowości.
Przepisy bhp nie są proste ani łatwe w zrozumieniu, a zarazem są bardzo istotne w procesie pracy firmy czy zakładu. Przepisy bhp obowiązują wszystkie miejsca, w których zatrudnieni są pracownicy. Każdy pracodawca ma obowiązek zadbać o to, aby wszyscy pracownicy mieli bieżącą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomagają w tym firmy specjalizujące się w przekazywaniu takiej wiedzy. Wykwalifikowani instruktorzy przeprowadzają kilkugodzinne, czasem kilkudniowe w zależności od potrzeb pracowników oraz specyfiki pracy, szkolenia bhp.
Szkolenia są obowiązkowe, zadbać o ich przeprowadzenie powinny specjaliści do spraw bhp w zakładzie pracy. Należy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo zarówno zdrowotne jak i technologiczne w pracy jest istotne dla jego funkcjonowania.

Odwiedź również: bhp-prometeo.pl/